Disclaimer - Stichting Napro
15483
page-template-default,page,page-id-15483,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Auteursrecht/Copyright

© 2016 Stichting NAPRO. Alle rechten voorbehouden.

Alle afbeeldingen, merken, logo’s en teksten zijn en blijven eigendom van Stichting NAPRO en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting NAPRO. Stichting NAPRO verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Stichting NAPRO op internet gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: “© 2016 Stichting NAPRO”. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting NAPRO, verboden.

Privacy Statements

Stichting NAPRO heeft deze persoonsgegevensverklaring opgesteld omdat wij uw recht op privacy respecteren. Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op de website: https://stichtingnapro.nl

Wij gebruiken uw IP-adres voor het vaststellen van problemen met onze server en voor het administreren van deze website. Uw IP-adres wordt gebruikt voor het verzamelen van demografische gegevens in brede zin. We gebruiken soms zogenaamde cookies om u specifieke informatie naar uw eigen interesse te leveren.

Aanvraagformulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam) en demografische informatie (zoals straat, postcode en woonplaats). We gebruiken deze gegevens van het aanvraagformulier om u eventueel gewenste schriftelijke informatie toe te sturen. Demografische gegevens en profielgegevens worden ook verzameld op deze site. We gebruiken deze informatie om de site af te stemmen op de bezoeker door materiaal aan te bieden waarvan we denken dat deze voor de bezoeker interessant is en door in de presentatie ervan rekening te houden met zijn of haar voorkeur. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Stichting NAPRO draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover e.e.a. binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Deze site bevat links naar andere sites. Stichting NAPRO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Stichting NAPRO biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:

Stichting NAPRO
via e-mail: stichtingnapro@gmail.com

Uitsluiting aansprakelijkheid

Stichting NAPRO betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van medische beroepsbeoefenaren vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Stichting NAPRO, haar bestuur en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het – door Stichting NAPRO niet te controleren – gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door Stichting NAPRO gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Stichting NAPRO als openbaar gemaakt worden beschouwd. Stichting NAPRO aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere websites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen en dergelijke die niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting NAPRO vallen.

Deze website met internetadres: https://stichtingnapro.nl en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. Als u in het algemeen vragen heeft kunt u eveneens contact opnemen op bovenstaand mailadres.

Stichting NAPRO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66607221

X