Waar staan we voor - Stichting Napro
15380
page-template-default,page,page-id-15380,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Waar staan we voor

De ontstaansgeschiedenis van Stichting NAPRO

Allergische aandoeningen vormen een wereldwijd gezondheidsprobleem met een grote impact op het sociaal en economisch functioneren van mensen die hier last van hebben. De prevalentie van allergische ziekten lijkt toe te nemen, met name bij kinderen. Tegenwoordig wordt aangenomen dat 1 op de 4 Europeanen last heeft van een allergie. Hieronder vallen  eczeem, (allergisch) astma, een inhalatieallergie (zoals hooikoorts of een allergie voor huisstofmijt), insectengifallergie, voedsel en in mindere mate geneesmiddelen allergie.

In 2013 tijdens een allergie congres in Athene; spraken Ghislaine van der Zande en Petra Kentie met elkaar over een groot gemis in Nederland, namelijk een netwerk voor allergie professionals die kennis en kunde met elkaar delen. Een netwerk bestaande uit verpleegkundigen, artsen, poli-assistenten, functie-assistenten, longfunctie-assistenten, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistents e.a.

De stoute schoenen werden aangetrokken en samen met vier collega’s uit het land werd in 2014 de eerste bijeenkomst in Almere gehouden. In eerste instantie werd de naam NAVEPA gekozen, wat staat voor: Netwerk Allergie Verpleegkundigen en Physician Assistants. In 2015 is deze naam bewust gewijzigd in NAPRO wat staat voor Netwerk Allergie Professionals, omdat alle allergie professionals welkom zijn op de bijeenkomsten die we organiseren.

Het doel is om elke 9 maanden een bijeenkomst te organiseren met verschillende onderwerpen waarbij we zoveel mogelijk ‘evidence based’ kennis met elkaar willen delen.

tekenen-notarisInmiddels zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij onderwerpen als: eczeem, immunotherapie, component resolved diagnosis, luchtwegklachten, voedselallergie en de praktische uitvoering van deze zorg aan bod is gekomen. Ook bieden we interactieve workshops en intercollegiale toetsing voor Verpleegkundig Specialisten.

In augustus 2016 zijn bij de notaris de oprichtingspapieren voor “Stichting NAPRO” getekend! Wat onmogelijk zou zijn geweest zonder onze hoofdsponsor.

De ambitie is groot; zo kunnen we inmiddels gerenommeerde sprekers uitnodigen en hopen we voor de betreffende doelgroepen vanaf 2017 accreditatie aan te vragen voor de bijeenkomsten.

 

Onze doelstelling(en)

We willen professionals die werkzaam zijn binnen het vakgebied  “allergie” in contact brengen met elkaar tijdens leerzame bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wil het Netwerk Allergie Professionals kennis, kunde en ervaring delen met, niet-medici die werkzaam zijn in het vakgebied allergologie in Nederland.

Dit doen we als volgt:

  • we organiseren 1 x per 9 maanden een bijeenkomst in de Kinderkliniek in Almere;
  • waarbij we professionals met elkaar in contact brengen;
  • we nodigen sprekers uit voor wetenschappelijk voordrachten en lezingen;
  • we organiseren workshops om actief kennis te delen;
  • we organiseren intercollegiale toetsing voor Verpleegkundig Specialisten en Pysician Assitents;
  • we onderhouden contact met onze “leden” via de mail en de website;
  • we willen kennis delen, samenwerken met andere professionele organisaties die allergie gerelateerd zijn zoals de Sectie Kinderallergie, de Nederlands Vereniging voor allergologie en patiënten verenigingen.

 

De missie van Stichting NAPRO

NAPRO is een stichting die is opgericht om kennis, kunde en ervaringen te delen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen. Wij werken allemaal met allergische patiënten, waarbij de  meeste van ons voornamelijk met kinderen werken. Wij vinden het belangrijk dat er bijeenkomsten georganiseerd worden waar we met een grote groep gelijkgestemden bij elkaar komen om door middel van scholing, workshops en het delen van onze ervaringen en kennis allen rijker te worden.

Onze doelgroep zijn zorgverleners die met de allergische patiënt werken. Hierbij kunt u denken aan verpleegkundigen, poli-assistenten, doktersassistenten, longfunctie-assistenten, praktijkondersteuners, Physician Assistents en Verpleegkundig Specialisten. De bestuursleden zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) en wonen bijeenkomsten bij van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) sectie kinderallergologie (SKA) waarin ervaringen worden uitgewisseld met allergologen.

Wij zijn gestart met het organiseren van scholingsbijeenkomsten met een frequentie van 2 keer per jaar. Vorig jaar is ervoor gekozen om de frequentie terug te brengen naar 3 scholingsdagen per 2 jaar. Iedere bijeenkomst vragen we de deelnemers om ideeën aan te dragen voor de volgende bijeenkomsten, zodat de onderwerpen blijven aansluiten bij het interessegebied van iedere deelnemer.

Visie

In de toekomst willen wij graag scholingen blijven organiseren en ervoor zorgen dat onze stichting meer naamsbekendheid krijgt zodat we meer mensen kunnen bereiken. Deze scholingen moeten kwalitatief hoogwaardig zijn en gebaseerd zijn op de laatste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek. We willen toe werken naar een uniforme werkwijze waarin informatie tussen de verschillende allergologische centra gedeeld kan worden, bijvoorbeeld het op elkaar afstemmen van protocollen en participeren in centra overstijgend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van allergische aandoeningen.

X