Wie zijn wij - Stichting Napro
15378
page-template-default,page,page-id-15378,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Wie zijn wij

Stichting NAPRO is een landelijk netwerk voor professionals die werkzaam zijn binnen het vakgebied allergologie. Professionals zijn  altijd op zoek naar de laatste inzichten om hun patiënten zo goed mogelijk te helpen.

In 2013 tijdens een allergie congres in Athene; spraken Ghislaine van der Zande en Petra Kentie met elkaar over een groot gemis in Nederland: een netwerk voor allergie professionals die kennis en kunde met elkaar delen, dit bleek het startsein voor Stichting NAPRO.

Stichting NAPRO is, na een uitgebreide voorbereiding, in augustus 2016 officieel opgericht. Het oprichten van een stichting, het uitdenken van de daarbij behorende  missie en visie, het uitdenken van het beleid, doelstellingen en van activiteiten is niet iets dat je in je eentje vorm geeft. We zijn dan ook trots op ons bestuur dat zich met enthousiasme en passie inzet voor Stichting NAPRO.

Hieronder stellen we onze bestuursleden graag aan u voor:

Naam: Maartje Blaauw
Werklocatie: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, Allergologie
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Tel: +31 (0)6 – 25 777 155
Email: m.n.blauw@umcutrecht.nl
Functie: Verpleegkundig Specialist AGZ

Bestuursfunctie Stichting NAPRO: Voorzitter

Als voorzitter van de stichting NAPRO ben ik verantwoordelijk voor het leiden van de stichting, samen met de rest van het bestuur. Ik treed op als vertegenwoordiger van de stichting, volg externe ontwikkelingen m.b.t. de allergologie en stem deze af op de organisatie van de stichting en op de inhoud van de symposia die de stichting organiseert.

Mijn reden voor deelname aan het bestuur van stichting NAPRO

Als verpleegkundig specialist binnen de volwassenenallergologie vind ik het erg belangrijk om met collega professionals ‘kennis en kunde’ te delen. In de dagelijkse praktijk wordt er veel gewerkt met richtlijnen, protocollen en dergelijke, maar het onderlinge contact met andere allergieprofessionals was hierin een gemis. Zowel op het gebied van kinder- en volwassenallergologie worden steeds meer scholingen aangeboden, echter voor – niet voorschrijvers – is er een stuk minder aanbod. Stichting NAPRO streeft deze scholingen, dan wel fysiek of online, te organiseren, waarbij deelnemers hun wensen vanuit de theorie en praktijk kunnen aangeven. Zorgen dat de gedeelde ‘kennis en kunde’ ook zorgt voor (nog) meer verbinding tussen de kinder- en volwassenallergologie, is mijn persoonlijke drijfveer om mij als voorzitter van de Stichting NAPRO in te zetten.

Naam: Ghislaine van der Zande
Werklocatie: De Kinderkliniek
Hospitaaldreef 29
1315RC Almere
Tel: 036 – 76 300 30
Email: gvdzande@dekinderkliniek.nl
Functie: Physician Assistant Kindergeneeskunde en Allergologie

Bestuursfunctie Stichting NAPRO: Penningmeester

Als penningmeester, ben ik verantwoordelijk voor de financiën binnen Stichting NAPRO. Daarnaast houd ik me bezig met het organiseren van de nascholingen die vanuit de stichting worden geïnitieerd.

Mijn reden voor deelname aan het bestuur van stichting NAPRO

Na vele jaren voorzitter te zijn geweest van de Taakgroep Kinderlongverpleegkundigen vond ik het belangrijk dat er voor medewerkers in de allergie een soortgelijk initiatief zou worden opgericht. Voor artsen zijn er veel mogelijkheden om aan bij- en nascholing in hun eigen vakgebied te doen, maar voor paramedici is dit veel moeilijker, omdat het allergie wereldje maar zo klein is. Bovendien werken er veel verschillende disciplines in dit vakgebied, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Op de PAAM in Athene in 2013 hebben Petra Kentie en ik dit besproken en besloten hier actief werk van te gaan maken. Dit heeft geleid tot de 1e bijeenkomst in juni 2014. Tot onze grote blijdschap bleek de bijeenkomst een groot succes en meldden zich direct een aantal mensen aan om zitting te nemen in een voorlopig bestuur. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de Stichting NAPRO op 5 augustus 2016. Ik hoop dat de NAPRO een lange en voorspoedige toekomst tegemoet gaat met veel interessante leermomenten.

Naam: Chantal Janssen
Werklocatie: Zuyderland M.C.
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
Tel: 045 576 6666
Email: ch.janssen@zuyderland.nl
Functie: Verpleegkundig Specialist Kinderallergologie

Bestuursfunctie Stichting NAPRO: Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid van Stichting NAPRO zal ik me samen met Petra Kentie richten op het beheer van de website. Hieronder valt onder andere het bijhouden van de scholingsagenda en het updaten van de website met relevante wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van allergie.

Mijn reden voor deelname aan het bestuur van Stichting NAPRO

Voor mij is Stichting NAPRO een geweldig initiatief om bij elkaar te komen met andere allergie professionals. Tot 2013 was dat een groot gemis voor mij, zeker omdat ik in het Zuiden des lands woon en er in de nabijgelegen ziekenhuizen geen allergie centra’s zijn. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken over de vraag wie er bestuurslid zou willen zijn. Om vanaf het begin mee te mogen werken aan de ontwikkeling van Stichting NAPRO zag ik als een voorrecht en een hele leuke uitdaging. In eerste instantie heb ik één van de penningmeestertaken op mij genomen  maar dit was door de afstand vaak moeilijk te plannen waardoor ik mij nu toe ga leggen op het webbeheer.

Naam: Daphne Philips
Werklocatie: Deventer Ziekenhuis, Kinder ABC
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer
Tel: 0570 – 535 353
Email: allergologie@dz.nl
Functie: Verpleegkundig Specialist

Bestuursfunctie Stichting NAPRO: Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid van Stichting NAPRO zal ik me bezighouden met het onderhouden van de contacten met sponsoren. We hebben sponsorgelden nodig om het voortbestaan van de stichting te waarborgen. Het is van belang hierbij aan te geven dat de sponsoren geen commerciële invloed uitoefenen op de inhoud van de beleidsplannen.

Mijn reden voor deelname aan het bestuur van Stichting NAPRO

Als kinderverpleegkundige miste ik scholing op mijn niveau. Vaak ging het over de ‘gouden standaard’ maar verder dan dat ging het niet.

Daarnaast viel het mij op dat iedereen zijn eigen protocollen aan het ontwikkelen is. Graag wil ik onze ervaring delen met andere centra, zodat we landelijk de kwaliteit van onze allergologische zorg hoog houden.

Ik hoefde niet lang na te denken om deel te nemen in het bestuur van de stichting NAPRO. Mooi om iets te kunnen betekenen voor onze collega’s in allergiegebied. En mooi om te zien hoe veel enthousiaste mensen komen!

Naam: Nicole Druijts-Kouwenberg
Werklocatie: Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
Hilvarenbeekseweg 60
Postbus 90151
5000 LC  Tilburg
Tel: 013 539 1313
Email: n.kouwenberg@etz.nl
Functie: Organisatorisch Hoofd Allergologie

Bestuursfunctie Stichting NAPRO: Secretaris

In mijn functie als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda, het uitwerken van notulen, inkomende/uitgaande post etc. Samen met Petra Kentie deel ik de functie van secretaris.

Mijn reden voor deelname aan het bestuur van Stichting NAPRO

Vanaf het moment dat ik werkzaam was als team leidinggevende op de poli merkte ik dat er weinig scholingsmogelijkheden waren binnen dit specialisme. Het scholen van teamleden verliep altijd in de vorm van ‘training on the job’, en er was weinig kennis buiten het ziekenhuis. Bij ons werken geen verpleegkundig specialisten maar doktersassistentes en verpleegkundigen. We waren vaak op zoek naar hoe anderen de zorg voor de allergische patiënt organiseren en uitvoeren, zoals provocaties, geneesmiddeltesten, immunotherapie enz. Ik hoop dat Stichting NAPRO kennis kan delen met de professionals in Nederland en dat we veel van elkaar kunnen én zullen leren.

Naam: Heleen Dingemanse
Werklocatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-5532304
Email: h.dingemanse@jbz.nl
Functie: Physician Assistant Kindergeneeskunde/allergologie
Naam: Suzanne Fleuren
Werklocatie: Elkerliek Ziekenhuis
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Email: spm.fleuren@elkerliek.nl
Functie: Verpleegkundig specialist Kinderallergologie
Functie bestuur: Penningmeester & contact met sponsoren.

Oud bestuursleden NAPRO

Annette Blauw-Kol
Bestuurslid van 2016-2021
Rol: oprichter, voorzitter

Petra Kentie
Bestuurslid van 2016-2022
Rol: initiatiefnemer NAPRO, oprichter, secretaris

X